Het is aanvankelijk ontwikkeld in USA door met name Ford en GM in het begin van de 20e eeuw. Toyota heeft dezeontwikkeling overgenomen en door ontwikkeld (door met name Taiichi Ohno) tot het Toyta Production System. Hiermee had Toyota een groot concurrentievoordeel opgebouwd waardoorhet veel aandacht trok uit de gehele wereld.

Inmiddels zijn de Lean-principes gemeengoed geworden en wordt het zowel door productiebedrijven als door dienstverlenende bedrijven succesvol toegepast.

De filosofie bestaat eruit dat de klantwens bij alle beslissingen als uitgangspunt genomen wordt, dat de talenten van medewerkers optimaal benut dienen te worden en dat de eigen bedrijfsprocessen op orde dienen te zijn. De focus komt dus in belangrijke mate op de klant, het primaire proces en de medewerkers te liggen.
Hierbij kan een range aan tools worden ingezet om stap voor stap de organisatie op een hoger plan te laten tillen.

Ton Pierik hanteert de Lean-pricinpes om teams en processen effectiever te maken.

Hij traint en coacht (MT-) teams om de organisatie Lean te maken. Lean staat hierbij voor slank en lenig.