Organisatie-adviesbureau Ton. is gevestigd in Zwolle. Ton. gelooft erin dat we met elkaar een betere en prettiger werkomgeving kunnen creëren door de balans te zoeken tussen de proceskant en de menskant van een organisatie en zo meer verbondenheid te creëren. De aandachtsgebieden van adviesbureau Ton. zijn Finance en Lean.

Organisatie-adviesbureau Ton. is sparringpartner voor directies, leidinggevenden en medewerkers en richt zich op het verbeteren van bedrijfsprocessen zowel vanuit een financieel oogpunt als vanuit het perspectief van procesverbetering en samenwerking.

Hierbij worden de klantwaarde, de bedrijfsprocessen en de teams binnen een bedrijf centraal gesteld. Een bedrijf dient in control te zijn omtrent haar eigen processen om zodoende lenig te kunnen zijn en zich aan te kunnen passen aan veranderende (markt) omstandigheden.

Een bedrijf is een zakelijk samenwerkingsverband waarin de strategie, de hiërarchie en zakelijke afspraken belangrijk zijn. Verder zijn er posities met verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar dat zijn slechts middelen. Het doel is om een organisatiecultuur te ontwikkelen waarin teams van medewerkers inclusief leidinggevenden en management optimaal samenwerken in een stimulerende werksfeer om bedrijfsdoelen te realiseren.

Organisatie-adviesbureau Ton. zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering op orde is, dat uw directie en management hun rol beter waar kunnen maken en dat uw medewerkers meer en beter gericht zijn op waar het om gaat in uw bedrijf, namelijk klantwaarde realiseren in een ambitieuze en prettige omgeving.

Het motto van Ton.: Met elkaar kunnen we de wereld een beetje mooier maken.