Logo-Ton-Pierik-300x108
bedrijfseconoom - verandermanager - organisatieadviseur - businesscoach - leancoach

uw managementcoach

Wat doet Ton.?
organisatie-adviesbureau-ton

Organisatieadvies Ton.

Ton. is een organisatie-adviesbureau dat wordt gerund door bedrijfseconoom Ton Pierik.

Organisatie-adviesbureau Ton. is gevestigd in Zwolle. Ton. gelooft erin dat we met elkaar een betere en prettiger werkomgeving kunnen creëren door de balans te zoeken tussen de proceskant en de menskant van een organisatie en zo meer verbondenheid te creëren. De aandachtsgebieden van adviesbureau Ton. zijn Finance en Lean.

Organisatie-adviesbureau Ton. is sparringpartner voor directies, leidinggevenden en medewerkers en richt zich op het verbeteren van bedrijfsprocessen zowel vanuit een financieel oogpunt als vanuit het perspectief van procesverbetering en samenwerking.

Hierbij worden de klantwaarde, de bedrijfsprocessen en de teams binnen een bedrijf centraal gesteld. Een bedrijf dient in control te zijn omtrent haar eigen processen om zodoende lenig te kunnen zijn en zich aan te kunnen passen aan veranderende (markt) omstandigheden.

Een bedrijf is een zakelijk samenwerkingsverband waarin de strategie, de hiërarchie en zakelijke afspraken belangrijk zijn. Verder zijn er posities met verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar dat zijn slechts middelen. Het doel is om een organisatiecultuur te ontwikkelen waarin teams van medewerkers inclusief leidinggevenden en management optimaal samenwerken in een stimulerende werksfeer om bedrijfsdoelen te realiseren.

Organisatie-adviesbureau Ton. zorgt ervoor dat uw bedrijfsvoering op orde is, dat uw directie en management hun rol beter waar kunnen maken en dat uw medewerkers meer en beter gericht zijn op waar het om gaat in uw bedrijf, namelijk klantwaarde realiseren in een ambitieuze en prettige omgeving.

Het motto van Ton.: Met elkaar kunnen we de wereld een beetje mooier maken.

drop-us-a-line
diensten

Diensten

Ton. kunt u inzetten voor interim, advies en workshop activiteiten op de volgende gebieden:

Teamcoach Lean

Ton. is gespecialiseerd is in het hanteren van de Leanprincipes en Lean filosofie voor het effectief inrichten van uw organisatie.
Hierbij ligt de focus op het functioneren en presteren van een team. Lees meer.

Finance & Control

Ton. is gespecialiseerd in het verbeteren van de financiële beheersing van organisaties. Beter zicht op de financiële aspecten van uw bedrijfsvoering geeft een betere grip en sturing op uw bedrijfsprocessen. Lees meer. 

lean-management

Lean Management

Lean-management is zowel een management filosofie als een set tools.

Het is aanvankelijk ontwikkeld in USA door met name Ford en GM in het begin van de 20e eeuw. Toyota heeft dezeontwikkeling overgenomen en door ontwikkeld (door met name Taiichi Ohno) tot het Toyta Production System. Hiermee had Toyota een groot concurrentievoordeel opgebouwd waardoorhet veel aandacht trok uit de gehele wereld.

Inmiddels zijn de Lean-principes gemeengoed geworden en wordt het zowel door productiebedrijven als door dienstverlenende bedrijven succesvol toegepast.

De filosofie bestaat eruit dat de klantwens bij alle beslissingen als uitgangspunt genomen wordt, dat de talenten van medewerkers optimaal benut dienen te worden en dat de eigen bedrijfsprocessen op orde dienen te zijn. De focus komt dus in belangrijke mate op de klant, het primaire proces en de medewerkers te liggen.
Hierbij kan een range aan tools worden ingezet om stap voor stap de organisatie op een hoger plan te laten tillen.

Ton Pierik hanteert de Lean-pricinpes om teams en processen effectiever te maken.

Hij traint en coacht (MT-) teams om de organisatie Lean te maken. Lean staat hierbij voor slank en lenig.

finance-control

Finance & Control

De werkzaamheden die onder de dienst Finance & Control vallen zijn:

Interimopdrachten

Icoon-4

Adviesopdrachten

Icoon-5

Trainingen verzorgen

Icoon-6


Business control


Ton. is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het verbeteren van de financiële beheersing van organisaties. Maar ook voor interimopdrachten moet je bij Ton zijn.

Door een beter zicht op de financiële aspecten van uw bedrijfsvoering ontstaat er een betere grip en sturing op de werkprocessen.
Goede managementinformatie is essentieel voor het realiseren van uw bedrijfsdoelen. En een goede inrichting van uw informatievastlegging en -voorziening is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Ton. brengt uw organisatie in control!


wie-is-ton

Wie is Ton

Inspirator met een nuchtere kijk op dingen

Ton Pierik is geboren op een boerderij in het Sallandse land. Hij woont in Dalfsen.

Ton is bedrijfseconoom, financial en lean-teamcoach. Hij heeft zijn opleidingen (wo-studie Bedrijfseconomie, Change Management, Lean Green belt en Lean Teamcoach (post-hbo) en vele verdiepingscursussen) steeds gecombineerd met een fulltime baan, eerst in loondienst en later als zelfstandige.

Ton heeft vele financiële interimopdrachten uitgevoerd waarbij de nadruk steeds meer op het efficiënt inrichten en veranderen van processen kwam te liggen. Gaandeweg heeft hij zich toegelegd op procesgerichte en teamgerichte verbeteringen. Maar juist ook voor vervanging van financiële mensen moet je bij Ton zijn. Naast een procesmatig blik op een organisatie kijkt Ton ook met een menselijk maat naar een bedrijf. Hij werkt eraan om de organisatie klantgerichter en kostenbewuster te maken.

Sterke kanten van Ton zijn het geven van inzicht, het creëren van structuur, het motiveren van mensen, het brengen van rust en overzicht, alsmede het beschikken over een helikopterview waarmee hij vlot in beeld heeft hoe een organisatie in elkaar zit. Hij ziet waar de kracht en de knelpunten zitten en hoe op praktische wijze oplossingen gerealiseerd kunnen worden.

Ton is een liefhebber van (meerdaagse) lange-afstand-wandeltochten, hardlopen, het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen omtrent organisatie-ontwikkeling en sociale innovatie, en bourgondisch eten met een goed glas wijn.

 Ton Pierik

Contact gegevens

Mocht u interesse hebben in één van de diensten van
Ton Pierik of een afspraak willen maken voor nadere kennismaking of informatievoorziening, neem dan contact op. Ton komt vrijblijvend bij u langs.